Regenerare urbană

Planul de Regenerare Urbana – PRU

PRU este un instrument de planificare urbană integrată, menit să asigure corelarea diferitelor domenii componente ale structurii urbane şi să asigure evoluţia lor în mod concertat: infrastructură tehnică, transport public şi privat, spaţiu public, dotări (sănătate învăţămînt, asistenţă socială), parcări etc.

Elaborarea PRU se face prin negociere între actorii urbani, în cadru participativ comunitar, de către echipe pluridisciplinare. Face parte din planul de dezvoltare pe termen lung al orașului și se bazează pe o viziune strategică împărtășită în cadrul comunității.

Avand in vedere prevederile noului Plan Urbanistic General și buna practică al nivel internațional, pentru cartierele de locuinte de masă, ansambluri construite inainte de 1990, aceste planuri de regenerare urbană sunt etape obligatorii, de elaborat anterior unor interventii în zonele respective, publice sau private.

PRU susțin fundamentarea dezvoltarii cartierului, atât prin procesul de bugetare participativă, cât și prin procesele derulate de autoritatea locală. Proiectele identificate se corelează prin aceste planuri.
……………………………………………………………………………….

Activități corelate cu procesul participativ BP

În Etapa de informare

  • pregătirea materialului topografic (harta cartierului, hărţi ale subdiviziunilor)
  • evidenţa proprietăţii asupra terenurilor – cu informaţii de la Primăria municipiului
  • material documentar pentru informare: imagini, referinţe, descrieri
  • material documentar despre situaţia existentă a Mănăşturului: ocuparea terenului, calitatea spaţiului public şi privat, dotări de interes, etc.

În Etapa de Plan de regenerare urbană

  • evaluarea fezabilităţii proiectelor dpdv tehnic (impact urbanistic, arhitectural şi edilitar)
  • evaluarea impactului asupra altor proiecte la nivel de zonă şi de oraş
  • corelarea cu strategia publică a primăriei şi cu documentele de planificare existente la nivel local

Calendar PRU:

Vara – toamna 2013 – elaborare si aprobare PRU, important de realizat pina la structurarea bugetului 2014, astfel incit sa se poata rezerva bani pentru investitiile prevazute

2014 – proiectarea tehnica si implementarea proiectelor

2014 – reluarea demersului pentru alte zone ale cartierului Mănăștur sau pentru alte cartiere (în mai mare nevoie de ajutor)

Notă: Activitățile implică o perioadă de lucru, personal specializat și un buget pentru realizarea acestora.