Propunerea

Grupul de Lucru pentru Bugetare Participativa a realizat o primă propunere de inițiere și derulare a procesului la Cluj-Napoca, un document supus consultării publice.

Documentul integral poate fi consultat aici: Propunere a Grupului de Lucru pentru Buget Participativ iar mai jos vă prezentăm un rezumat al acestuia.

 

Document privind principiile, definiţiile și calendarul procesului bugetului participativ la Cluj-Napoca

 – Executive Summary –

Prezentul document este un rezultatul unor serii de dezbateri și întâlniri de lucru în vederea propunerii unor reguli procedurale minimale pentru inițierea și organizarea procesului de bugetare participativă în municipiul Cluj-Napoca. Întreg parcursul formulării acestui document a fost demarat de Primăria Cluj-Napoca, ca răspuns unei iniţiative a societăţii civile.

Primele două capitole ale documentului propus se concentrează pe definirea procesului de bugetare participativă, enunțarea principiilor și obiectivelor, precum și clarificarea conceptuală a unor termeni asociați cu înțelegerea întregului proces participativ propus. Prin bugetare participativă înțelegem un proces ce combină principii ale democrației participative și reprezentative, deschis spre implicarea tuturor cetățenilor care doresc să participe activ la luarea deciziilor, acordând atenție categoriilor defavorizate. 

Principiile care stau la baza procesului bugetării participative sunt: cetățenia activă, coeziunea socială, dezvoltarea culturii civice, transparența bugetară și administrativă, dar și dezvoltarea și deschiderea instituțională. Scopul și obiectivele principale ale acestui proces constau în încurajarea participării active a cetățenilor în guvernarea locală, dar mai ales asigurarea unei dezvoltări durabile prin stimularea auto-guvernării comunității locale și creșterea nivelului de dialog şi colaborare dintre cetățeni și administrația publică locală cu privire la bugetul local. Pentru mai multe detalii cu privire la această componentă puteți consulta documentul integral (Capitolul 1, pagina 2).

 

În vederea clarificării cuvintelor cheie folosite, documentul se bazează pe termeni deja cuprinși în legislația locală și națională cu privire la participarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor, o atenție deosebită fiind acordată conceptelor asociate direct cu procesul bugetării participative: dezvoltare comunitară, întâlniri și ateliere deliberative, propunere de investiție și delegat. (Pentru mai multe detalii puteți consulta Capitolul 2, paginile 3-4 din documentul integral).

În continuarea documentului, au fost prezentate tipurile de participare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor, pornind de la legislația în vigoare în acest moment. Cadrul legislativ existent, deși este unul permisiv, nu garantează participarea activă a cetățenilor în întreg procesul decizional, ci se bazează exclusiv pe consultare ca modalitate unică de participare. Prin urmare, recomandăm includerea a două mecanisme noi în participarea activă, complementare celor de consultare: implicarea și colaborarea. (Pentru explicarea acestor tipuri de participare puteți consulta Capitolul 3, paginile 5-6 din documentul integral).

Prin facilitarea participării active prin mecanismele enunțate în document, autoritățile publice locale oferă posibilitatea ca cetățenii să contribuie cu idei inovatoare în formularea de variante pentru obiectivele de investiții și reparații, precum și soluții pentru implementarea acestora. De asemenea, oferă posibilitatea cetățenilor să se implice în transparentizarea procesului de implementare a proiectelor.

 

Procesul de bugetare participativă va avea trei faze de implementare: faza întâi de consultare a populației cu privire la destinația unor obiective de investiții pentru exercițiul bugetar din anul 2013, la nivelul cartierului Mănăștur; faza a doua, de pilotare a procesului de bugetare participativă de-a lungul anului 2013 șiformularea unor obiective de investiții și reparații pentru exercițiul bugetar din anul 2014; faza a treia în care procesul de bugetare participativă se extinde la nivelul întregului oraș Cluj-Napoca.

Detalii în Documentul integral, pag. 5-6.

 

În faza întâi tradiția de consultare publică inițiată de Primăria Cluj-Napoca, care permite participarea activă a cetățenilor în cadrul şedințelor publice, va fi folosită pentru a discuta destinația unor obiective de investiții clar specificate în bugetul local din 2013. Rolul discuțiilor este consultativ și va putea include la rectificările bugetare din 2013 schimbarea destinației unor obiective de investiții astfel încât să fie mai aproape de recomandările formulate de către cetățeni. Se desfășoară simultan monitorizarea și evaluarea procesului de consultare publică la nivelul cartierului Mănăștur, concretizate într-un raport tehnic destinat autorităților publice care să permită îmbunătățirea procesului participativ din faza a doua a proiectului.

Faza a doua, care se desfășoară pe parcursul anului 2013, este cea de desfășurare și pilotare a procesului bugetării participative. Această fază  include toate activitățile prin care cetățenii formulează propuneri de investiții și toate acțiunile prin care acestea sunt transformate, de către autoritățile publice împreună cu delegații cetățenilor, prin procesul deliberativ, în obiective de investiții sau reparații pentru exercițiul bugetar din 2014. Calendarul de desfășurare a activităților este anexat. Procesul  va fi monitorizat și evaluat intern pe tot parcursul anului, iar la sfârșitul intervalului va avea loc o evaluare externă, pentru a permite ajustările necesare legate de mărirea scalei la care se va întâmpla întreg procesul în faza a treia, prin extinderea sa la nivelul întregului municipiu Cluj-Napoca.

Faza a treia, care se va desfășura începând cu 2014, este aceea de extindere la nivelul întregului municipiu. La sfârșitul fiecărui ciclu de bugetare participativă va fi reluat procesul de evaluare internă și externă pentru ajustarea procesului la modul în care reacționează cetățenii și autoritățile publice la acest exercițiu de învățare reciprocă.

 

În ceea ce privește actorii implicați în acest proces, am avut în vedere atât cadrul legislativ existent, cât și canalele instituționale legale.

Primăria Cluj-Napoca este instituția coposesoare a procesului de bugetare participativă, alături de Consiliul Local. Este instituția care propune inițierea procesului de bugetare participativă în Cluj-Napoca și are rolul de a garanta integritatea procesului și de a aduce suport tehnic și administrativ întregului proces de bugetare participativă.

Consiliul Local este instituția coposesoare a procesului de bugetare participativă, alături de Primăria Cluj-Napoca. Reprezintă instituția cu rol decident în întocmirea și executarea bugetului local. În cadrul procesului de bugetare participativă, are un rol esențial în analizarea și propunerea spre implementare a ideilor de investiție propuse de către cetățeni. Conform legii, decizia legată de obiectivele din bugetul primăriei este a Consiliului Local.

Consiliul Bugetării Participative (CBP) organizează o serie de ședințe publice pentru stabilirea priorităților, în care delegații, alături de consilierii locali, participă la procesul deliberativ desfășurat de autoritățile publice în vederea formulării obiectivelor de investiții din bugetul public anual, asistați de personalul numit al Primăriei și Consiliului Local și de membrii interesați ai grupurilor asociative de reprezentare civică. Consiliul Bugetării Participative este format din: membrii cu drept de deliberare consensuală: Primar, Consilieri locali și Delegați; membrii care asistă procesul de luare a deciziei: experți angajați ai Primăriei și ai Consiliului local, precum și experți propuși de către organizațiile civice, sindicale, patronale sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică și numiți de către Primărie; membrii invitați să propună recomandări: membrii ai sindicatelor, patronatelor, organizațiilor profesionale sau ai oricărui alt gup asociativ de reprezentare civică. Detalierea competențelor în documentul integral, pag. 7-8.

Având în vedere complexitatea întregului proces participativ propus, recomandăm includerea între actorii instituționali prezentați mai sus a unei echipe de management (formată din personalul instituțiilor decizionale) și a unei comisii consultative (formată din membri ai societății civile și experți în inițierea, implementarea și evaluarea de procese participative). Pentru mai multe detalii cu privire la recomandările propuse puteți consulta documentul integral, la Capitolul 6, paginile 8-9.