Întrebări frecvente

BP-site-header.jpg

1. Ce este Bugetarea Participativă?

Este un proces incluziv, destinat clujenilor și derulat de Primăria Cluj-Napoca, care urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii din oraşul nostru prin încurajarea cetăţenilor să se implice în definirea priorităţilor şi obiectivelor de investiţie din bugetul local.

Este un cadru prin care ideile şi iniţiativele comunităţii clujene se manifestă, sintetizează şi se transformă în realitate.

2. De ce se face la Cluj-Napoca? S-a mai făcut undeva în România?

Suntem primul oraş din România care îşi asumă un proiect de implementare a bugetarii participative şi urmăreşte dezvoltarea procesului pe termen lung.

Primele propuneri privind o astfel de abordare participativă a administrării oraşului au fost discutate la Primăria Cluj-Napoca în 2007. De atunci şi până în prezent atât administraţia, cât şi comunitatea clujeană au crescut şi s-au maturizat – dovadă interesul sporit al societăţii civile faţă de un astfel de demers, interes care ne-a dat curaj să demarăm un proiect de pionierat în România. Considerăm că acum este un moment prielnic lansării unei astfel de provocări atât pentru cetăţeni cât şi pentru aparatul administrativ.

Anul trecut, un grup organizaţii civice au cerut printr-o petiţie o abordare participativă a administrării oraşului. In urma acestei petiţii, primarul i-a invitat pe semnatari să participe la un grup de lucru la care s-au alăturat şi experţi din universităţile clujene şi reprezentanţi din alte ONG-uri. Grupul de lucru a propus un document de pornire şi un plan de acţiuni pentru a putea face primii paşi în procesul de construcţie durabilă a Clujului prin bugetarea participativă.

3. De ce se face bugetarea participativă numai pentru Mănăştur?

În cartierul Mănăştur locuieşte aproape o treime din populaţia oraşului Cluj-Napoca raportat la populaţia stabilă. Acest cartier conţine întreaga complexitate urbană a oraşului Cluj-Napoca, însă la o scală mai mică. Orice proiect pilot de bugetare participativă care doreşte să se extindă la nivelul întregului municipiu Cluj-Napoca va avea de rezolvat la nivelul cartierului Mănăştur principalele obstacole şi va beneficia de principalele oportunităţi pe care le oferă întregul oraş.

La sfârşitul anului 2012, Primarul Emil Boc a anunţat demararea procesului de bugetare participativă la Cluj-Napoca printr-un proiect pilot pentru cartierul Mănăştur, urmând ca, odată stabilite procese funcţionale şi în funcţie de modul în care comunitatea clujeană se implică în această iniţiativă, să extindem proiectul la toate cartierele municipiului.

4. De ce nu s-a stabilit o sumă fixă sau un procent din bugetul local pentru alocare participativă?

Modul în care se desfăşoară procesul de bugetare participativă diferă de la oraş la oraş, în fiecare caz încercându-se o cât mai bună adaptare la specificul comunităţii şi al administraţiei publice locale.

La Cluj-Napoca, urmărim să găsim împreună, în urma derulării proiectului pilot de bugetare participativă, ideile, resursele şi pârghiile necesare pentru realizarea acelor proiecte şi programe pe care comunitatea şi le doreşte, indiferent de anvergura lor. Cu alte cuvinte, comunicarea unei sume fixe ar putea îngrădi sfera ideilor de proiect pe care dorim să le primim de la cetăţenii oraşului.

Primăria Cluj-Napoca este deschisă oricărei iniţiative şi este dispusă să caute soluţii şi resurse inclusiv pentru proiecte mai mari, spre exemplu, proiecte ce ar putea necesita o derulare multianuală.

5. Cine coordonează acest proces?

Procesul de bugetare participativă este o iniţiativă asumată de Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca, astfel că implementarea şi monitorizarea procesului va fi făcută de Primărie, în parteneriat cu diferite organizaţii non-guvernamentale şi universităţi cu expertiză şi disponibilitate de a se implica în desfăşurarea procesului.

6. Cu ce mă ajută pe mine bugetarea participativă?

Proiectul vă oferă prilejul să vă exprimaţi problemele cu care vă confruntaţi, să vă formulaţi ideile şi iniţiativele colective sau individuale pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii din municipiul nostru, să vă stabiliţi priorităţile, să vă transformaţi ideile în proiecte şi să participaţi activ la realizarea şi urmărirea proiectelor.

7. Ce pot face concret ca să beneficiez de Bugetarea Participativă?

Puteţi să participaţi la întâlnirile de cartier pentru a stabili împreună care sunt probleme comunităţii, care sunt posibilităţile de acţiune şi care sunt priorităţile. Puteţi să formulaţi recomandările privind îmbunătăţirea vieţii în cartier sub forma unor propuneri de investiţie şi să contribuiţi la transformarea propunerilor de investiţie în proiecte. Veţi putea lucra alături de echipele Primăriei municipiului Cluj-Napoca, trecând propunerile prin fazele de expertiză tehnică şi juridică, management şi planificare de resurse.

Puteţi apoi să purtaţi vocea comunităţii în fazele de aprobare, implementare şi urmărire ale proiectului. Delegatul este un cetăţean care transmite ideile (propunerile) de investiţii în şedinţele publice pentru a se asigura că aceste propuneri sunt pe deplin şi corect înţelese în procesul deliberativ desfăşurat de autorităţile publice. De asemenea, de îndată ce deciziile au fost luate de către autorităţile publice, delegaţii vor avea posibilitatea să monitorizeze implementarea obiectivelor de investiţii şi reparaţii din bugetul public care preiau recomandările formulate în întâlnirile deliberative, asigurând în acest fel transparenţa execuţiei bugetare. Orice participant la întâlnirile deliberative îşi poate exprima dorinţa de a fi delegat.

8. Dacă cetăţenii propun o serie de proiecte, cum se va face prioritizarea lor?

Prioritizarea proiectelor şi ideilor venite de la dumneavoastră se va face de către dumneavoastră. Lista priorităţilor pe care comunitatea, printr-o serie de întâlniri şi dezbateri, şi le-a stabilit, va fi transmisă către Primărie pentru o analiză tehnică şi integrare în proiectele curente şi viitoare ale Primăriei, urmând a fi retrimisă către comunitate pentru stabilirea priorităţilor.

9. Cu ce diferă întâlnirile de consultările publice care se fac în mod obişnuit?

Întâlnirile de cartier vă ajută să înţelegeţi cum funcţionează în ansamblu procesul Bugetării Participative. Tot aici puteţi să vă exprimaţi părerea şi să faceţi sugestii cu privire la viaţa şi problemele din cartierul dumneavoastră.

Discuţiile informative vă ajută să vă lămuriţi cu privire la paşii concreţi pe care îi urmează Bugetarea Participativă şi vă este rolul în fiecare etapă. Puteţi discuta faţă în faţă cu reprezentanţi ai Primăriei şi puteţi afla mai multe detalii despre proiectele deja demarate sau care sunt aproape de start. Puteţi formula propuneri, sugestii sau observaţii care vor fi notate şi luate în considerare de către Primărie şi Consiliul Local.

În cadrul atelierelor deliberative, puteţi participa la analiza problemelor, propunerilor şi sugestiilor formulate. Puteţi discuta direct cu ceilalţi participanţi şi, de comun acord, să stabiliţi criterii de evaluare pentru identificarea problemelor majore, a soluţiilor viabile şi a proiectelor prioritare pentru comunitate, precum şi să stabiliţi împreună opţiunile de acţiune şi să le transmiteţi către Consiliul Local.

10. De unde mă pot informa cu privire la activităţile din cadrul Bugetării Participative?

Anunţurile şi comunicările privind activităţile din cadrul Bugetării Participative pot fi găsite pe pagina web a Bugetării Participative, http://bp.primariaclujnapoca.ro sau pe pagina de Facebook dedicată proiectului, http://facebook.com/bugetareparticipativa

11. Ce s-a realizat până la acest moment în cadrul proiectului de bugetare participativă pentru Cluj-Napoca și care sunt pașii următori?

Pentru informații detaliate cu privire la desfășurarea procesului de bugetare participativă la Cluj-Napoca, puteți consulta Raportul pe anul 2013 publicat în secțiunea “Documente” a acestui website.

Detalii privind continuarea procesului în 2014 vor fi publicate în curând.